Het Team


Ons team bestaat uit: Sijmen & Greet van der Werf, Douwe Reinsma (oudste) Harm en Gré van Hintum (diakenen). Binnen het team bespreken we alles wat het Levend Woord aangaat, de plannen die er zijn en de koers die we willen uitstippelen voor de toekomst.

Sijmen & Greet van der Werf – Voorgangers

Sijmen en Greet zijn de voorgangers in het Levend Woord. Ze hebben een passie om mensen te bereiken met het evangelie en om mensen te coachen en te trainen.

Douwe Reinsma – Oudste

Douwe is een oudste bij het Levend Woord. Ook is Douwe penningmeester.

Harm en Gré van Hintum – Diakenen

Harm en Gré zijn diakenen in het Levend Woord. Ze ondersteunen het leiderschap. Harm is daarnaast koster en Gré is medeverantwoordelijk voor het pastoraat.