Giften


​Alle activiteiten die het Levend Woord doet zijn mogelijk door giften en offers. Hierdoor zijn wij in staat om het Koninkrijk van God te helpen bouwen in Franeker en omgeving. Als je ons werk wilt ondersteunen dan kan dat door een gift over te maken naar:

IBAN NL52 RABO0342428519 t.n.v. Levend Woord Franeker

Levend Woord is door de Belastingdienst erkend als ANBI (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Dit betekent dat een gift die je aan Levend Woord geeft, aftrekbaar is van de belasting.

Wil je meer informatie, dan kan dit via ons contactformulier.

Klik hier voor de ANBI verantwoording.