Activiteiten


Binnen Levend woord zijn er vele activiteiten waarbij iedereen welkom is. Tijdens deze activiteiten ontmoeten wij elkaar, bidden wij met elkaar, aanbidden wij God, praten we met elkaar en steunen wij een ieder die dit nodig heeft.

Tot onze activiteiten behoren:

  • De zondagdiensten
  • De M12 groepen
  • Het profetisch gebedshuis
  • Activiteiten voor mannen onder elkaar
  • Vrouwendagen

We vertellen je graag meer over onze activiteiten, zodat je een nog beter beeld krijgt van wat wij doen en waar wij als gemeente voor staan.

Zondagsdienst – elke zondag om 10.00 uur

Tijdens onze diensten is er veel ruimte voor aanbidding, voorbede en profetische bediening. We bidden voor elkaar en delen wat God in ons leven doet. We bemoedigen elkaar en vuren elkaar aan. Iedere Levend woord medewerker mag daar actief in functioneren. De bijbel zegt dat waar twee of meer vergaderd zijn in de naam van Jezus, daar is Hij in het midden. Ons uitgangspunt is dat we Jezus de plaats willen geven die hem toekomt in ons leven en de diensten die we houden. Het draait om Hem.

Wij vinden het belangrijk dat de Heilige Geest de leiding heeft over alles wat we doen. We willen Hem volgen en dat betekent dat de dienst wel eens totaal anders kan gaan dan we van tevoren hebben bedacht. Dat vinden we helemaal niet erg, omdat we willen dat God tot Zijn doel komt. De gemeente is een soort gezin waar iedereen zich thuis mag voelen. Daarom is er ook veel aandacht voor elkaar. Af en toe eten we met elkaar of doen totaal iets anders in een ontspannen sfeer. Ook dat vinden er bij horen om één gemeente te zijn.

M12 – Training, vorming, toerusting

Binnen Levend woord gaan we gebruik maken van het M12 principe. De M staat voor mission en 12 staat voor het aantal discipelen. Jezus had 12 personen om zich heen. Hij vertelde hen over het Koninkrijk van God. Hij coachte ze en stuurde ze er op uit om genezing, herstel en bevrijding te brengen. Het voorbeeld wat Jezus hier heeft laten zien willen wij op deze manier ook in de praktijk brengen.

Het is een groep waar je geestelijk verder kunt groeien en ontwikkelen en je leven met Jezus met elkaar deelt. In deze groepen ontvangen mensen herstel, training, vorming en toerusting. De zendingsopdracht van Jezus luidde: alle volken tot discipelen van Jezus te maken, ze te dopen en ze alles te leren wat hij geleerd heeft. Het zijn dus discipelen die leren ook anderen tot discipelen te maken. Dat laatste ontbreekt nogal eens. De M12 groep is een middel om die opdracht van Jezus gestalte te geven.Het is een proces van ontvangen en weer uitdelen naar mensen om je heen.

Gebedshuis – Training, vorming, toerusting

Gebed is meer dan alleen je noden kenbaar maken, het is een sleutel tot redding, bevrijding, genezing, herstel, openbaring, overwinning, rust en nog zoveel meer. Op deze avonden gaan we samen bidden, luisteren, en zoals Jezus deed; “wat Hij de Vader zag doen”. Zo willen ook wij datgene wat we van het hart van de Vader ontvangen uit bidden en – werken zoals wij het op dat moment ervaren.

Het Levend Woord heeft een profetisch gebedshuis op de dinsdag in de even weken, zie bij de agenda voor deze week voor de exacte data.

Vrouwendag – Samen God groot maken

Enkele keren per jaar organiseert het Levend woord een vrouwendag. Dit is een dag waarop we elkaar als vrouwen aanmoedigen, opbouwen en samen God groot maken.

Mannendag – Speciaal voor mannen

Het Levend woord organiseert regelmatig een mannendag. Speciaal voor mannen met thema’s zoals identiteit, gezin, je relatie met God, en nog veel meer.

Zending – Israël steunen

Waarom? Genesis 12 vers 3a geeft ons een Goddelijke aanmoediging. Hier spreekt God tegen Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen”. Abraham staat hier voor Israël.

Hoe proberen we deze steun vorm en inhoud te geven? Door:

  • Te bidden voor land en volk
  • De actie “Breng de Joden thuis” soms financieel te ondersteunen
  • Zo nu en dan een speciaal project – aangereikt vanuit Israël – te sponsoren
  • Israël onder de aandacht te brengen in de gemeente